Przejdź do treści

Zadania Oddziału

Zadania oddziału

Działalność pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej polega na inicjowaniu, organizowaniu, prowadzeniu, koordynowaniu i nadzorowaniu działalności oświatowo - zdrowotnej w celu kształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych społeczeństwa, oraz na wykształcaniu wśród mieszkańców woj. mazowieckiego dbałości o własne zdrowie.

Zadania Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Powiecie Warszawskim Zachodnim wynikają z Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, założeń Narodowego Programu Zdrowia, wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia, sytuacji epidemiologicznej oraz potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa mazowieckiego.