Przejdź do treści

Kalendarium

Kalendarium

Styczeń
26.01
Światowy Dzień Chorego na Trąd
Światowy Dzień Transplantologii
Luty
04.02
11.02
23.02
Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem
Światowy Dzień Chorych
Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją
Marzec
01.03
18.03
22.03
24.03
Światowy Dzień Walki z Otyłością
Europejski Dzień Mózgu
Światowy Dzień Wody
Światowy Dzień Walki z Gruźlicą
Kwiecień
07.04

10.04
11.04
15.04
17-24.04
22.04
23-29.04
25.04
Światowy Dzień Zdrowia
Światowy Dzień Chorego Psychicznie

Dzień Służby Zdrowia
Światowy Dzień Chorych na Parkinsona
Dzień Trzeźwości
Tydzień dla Serca
Światowy Dzień Ziemi
Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Międzynarodowy Dzień Zagrożenia Hałasem
Maj
03.05
05.05
6-12.05
08.05
12.05
18.05
19.05
26.05-01.06
31.05
Międzynarodowy Dzień Astmy i Alergii
Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
Tydzień PCK
Międzynarodowy Dzień Czerwonego Krzyża
Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych
Światowy Dzień Rodziny
Międzynarodowy Dzień Pamięci Zmarłych na AIDS
Tydzień Promocji Karmienia Piersią w Polsce
Światowy Dzień Bez Tytoniu
Czerwiec
04-24.06
05-11.06
26.06
27.06
Dni Walki z Rakiem
Tydzień Ochrony Środowiska
Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii
Światowy Dzień Walki z Cukrzycą
Sierpień
01-07.08
Światowy Tydzień Karmienia Piersią
Wrzesień
17-18.09
20.09
21.09
22.09


09
Dni Chorych na Schizofrenię
Światowy Dzień Mleka
Światowy Dzień Osób Chorych na Alzheimera
Europejski Dzień Bez Samochodu
Sprzątanie Świata
Międzynarodowy Dzień Osób Niesłyszących
Światowy Dzień Serca (Ostatnia Niedziela Września)
Październik
01.10


04.10
10.10
15.10
16.10
18.10
20.10
24.10
MIESIĄC PROFILAKTYKI RAKA PIERSI

Międzynarodowy Dzień Walki z WZW C
Światowy Dzień Świadomości o Zapaleniach Wątroby
Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Światowy Dzień Onkologii
Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego
Międzynarodowy Dzień Niewidomych – „Dzień Białej Laski”
Światowy Dzień Żywienia i Walki z Głodem
Światowy Dzień Menopauzy i Andropauzy
Światowy Dzień Osteoporozy
Europejski Dzień Otyłości
Listopad
14.11
16.11
19.11
21.11
22-26.11

Trzeci czwartek listopada Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu
Światowy Dzień Walki z Cukrzycą
Światowy Dzień Tolerancji
Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP)
Światowy Dzień Życzliwości
Dni Krwiodawstwa
Grudzień
1.12
1-10.12
03.12
Światowy Dzień Walki z AIDS
Dni Walki Gruźlicą i Chorobami Płuc
Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych