Przejdź do treści

Zadania Sekcji

 

  1. Prowadzenie nadzoru nad obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej oraz transportem publicznym, pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych m.in.:

- zakładami fryzjerskimi, kosmetycznymi, tatuażu i odnowy biologicznej

- zakładami opieki zdrowotnej

- obiektami świadczącymi usługi hotelarskie i turystyczne

- noclegowniami

- terenami rekreacyjnymi

- dworcami i stacjami kolejowymi

- placówkami zapewniającymi całodobową opiekę osobom starszym,

niepełnosprawnym i przewlekle chorym

- aptekami

-pralniami

- obiektami sportowymi

- cmentarzami

- stacjami paliw

- ustępami publicznymi

- zakładami pogrzebowymi i środkami transportu do przewozu zwłok i szczątków

ludzkich.

  1. Prowadzenie nadzoru nad obiektami i urządzeniami służącymi do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

 

  1. Prowadzenie nadzoru nad ekshumacją zwłok lub szczątków ludzkich oraz przewozem zwłok lub szczątków ludzkich.

 

  1. Wydawanie zezwoleń na ekshumację zwłok lub szczątków ludzkich, na przewóz zwłok lub szczątków ludzkich oraz opiniowanie w sprawach związanych ze sprowadzeniem zwłok z terytorium obcego państwa.

 

  1. Sprawowanie nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wody w basenach kąpielowych, wody w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli.

 

  1. Sprawowanie nadzoru nad jakością ciepłej wody użytkowej pod kątem występowania bakterii z rodzaju Legionella sp. w podmiotach leczniczych i w obiektach zamieszkania zbiorowego.

 

  1. Opiniowanie warunków sanitarnych organizowanych imprez masowych.

 

  1. Pobieranie próbek wody do badań laboratoryjnych.