Przejdź do treści

Kontakt i mapka dojazdu

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POWIATOWEJ STACJI STANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ
W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM

 Godziny pracy PSSE:

poniedziałek - piątek - 8:00 - 15:35