Przejdź do treści

Zamówienia publiczne

Aktualne oferty

Zaproszenie do złożenia oferty: "Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Powiecie Warszawskim Zachodnim"

Zakończone postępowania

Zaproszenie do złożenia oferty: „Przewóz osób - pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Powiecie Warszawskim Zachodnim w toku wykonywania obowiązków służbowych"