Przejdź do treści

Majątek trwały

15.07.2020
Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż samochodu
7.05.2020 r.
Informacja o zbędnych / zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego PSSE w Powiecie Warszawskim Zachodnim

- Ogłoszenie o zbędnych/zużytych składnikach majątku ruchomego –

Na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa z dnia 21 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004) i w oparciu o w/w przepisy Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, iż posiada do zagospodarowania zużyte / zbędne składniki majątku.


W przypadku zainteresowania nieodpłatnym przejęciem składników należy złożyć   pisemny  wniosek, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach w/w rozporządzenia do 21 maja 2020 r. na adres:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim
ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki

Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności zgłoszeń.