Przejdź do treści

!!! UWAGA !!! WAŻNY KOMUNIKAT!!!

!!! UWAGA !!! WAŻNY KOMUNIKAT!!!

W związku z awarią i rozszczelnieniem rurociągów technologicznych, transportujących ścieki z Warszawy lewobrzeżnej do oczyszczalni ścieków „Czajka” i zrzutem ścieków nieoczyszczonych do Wisły, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim zakazuje wykorzystania wody z Wisły oraz wody ze zbiorników na terenie starorzecza Wisły, w tym J. Dziekanowskiego, J. Kiełpińskiego, J. Fabrycznego, okresowo połączonych z rzeką na terenie Gminy Łomianki do celów żywieniowych i gospodarczych oraz kąpieli, w tym innych celów rekreacyjnych, szczególnie w przypadku występowania dzikich kąpielisk oraz ostrzega przed bezpośrednim kontaktem z wodami Wisły i z wodami z powyższych zbiorników wodnych.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że na terenie gminy Łomianki nie występują ujęcia wody z Wisły dla zaopatrzenia ludności w wodę. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Łomianki realizowane jest wyłącznie poprzez pobór wód z ujęć (studni) głębinowych. Woda dostarczana mieszkańcom Gminy Łomianki jest bezpieczna dla zdrowia.

Wróć