Przejdź do treści

System SEPIS

System SEPIS

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że w związku z wprowadzeniem systemu SEPIS (Platforma Informatyczna Inspekcji Sanitarnej) wszystkie sprawy związane z COVID-19 należy zgłaszać poprzez infolinię na numer + 48 222 500 115 lub online poprzez formularz na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zglos-kwarantanne .

 

Wszelka korespondencja klientów indywidualnych dotycząca COVID-19, kierowana bezpośrednio na adres e-mailowy PSSE w Powiecie Warszawskim Zachodnim (w tym sekretariat@pssewaw.pl), nie będzie rozpatrywana.

 

Pozostałe sprawy kierowane do PSSE w  Powiecie Warszawskim Zachodnim z zakresu zadań statutowych (zapobiegawczy nadzór sanitarny, higiena pracy, higiena komunalna, higiena żywności i żywienia, higiena dzieci i młodzieży oraz epidemiologia) będą rozpatrywane w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Powyższa informacja nie dotyczy korespondencji prowadzonej z innymi jednostkami organizacyjnymi Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także zgłoszeń i wiadomości kierowanych z placówek oświaty i wychowania oraz podmiotów leczniczych.

 

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim zawiadamia, że czas odpowiedzi na otrzymane zgłoszenia, w związku z bardzo dużą ilością rozpatrywanych spraw, może być wydłużony.

Wróć